basket icon0,00item(s)

Du har ingen varer i handlekurven.

Søk
Alle kategorier

Product was successfully added to your shopping cart.

Kjøpsbetingelser

Betingelser for Garant Home Webshop (garanthome.no) v / Inbomaster Norge AS kjedekontor for Garant Home

SELGER: Kjedekontoret for Grant Home:
Inbomaster Norge AS
Gamle Forusveien 25
NO - 4031 Stavanger
Organisasjonsnummer: 914280702

Salgs- og leveringsbetingelser er bindende for deg, og du bør lese dem nøye.
Hvis du har noen spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med vår kundeservice på webordre@inbomaster.no
Vær oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å kontinuerlig oppdatere våre salgs- og leveringsvilkår, og at disse bare gjelder å handle i denne butikken. De gjelder ikke for varer kjøpt i fysiske butikker.
Bestille og inngå avtale forutsetter at du er 18 år gammel og myndig.

1. PRISER OG LEVERING

Alle priser er i norske kroner (NOK) og inkludert merverdiavgift (MVA) og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Garant Home, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

2. KJØPSLOVEN

Vi følger norsk kjøpslov. Vil du ha mer informasjon om kjøpsloven, les hele kjøpeloven her.
Se også Forbrukerrådets hjemmesider for mer informasjon om deres rettigheter.

3. FRAKT

Ved levering til adresse, menes til gateplan. Det er ikke inkludert innbæring til bolig. Når varene mottas må de kontrolleres for skader, og evt. skader må påføres sjåførens fraktbrev. Synlige fraktskader som ikke er notert på fraktbrev, vil ikke erstattes.

4. PRODUKTKONTROLL

Før og under montering må kunden selv kontrollere produktet. Dersom produktet blir montert med synlige feil, bortfaller reklamasjonsretten. Alle gulv-produkter blir levert med monteringsveiledning i pakkene som til enhver tid skal følges, hvis ikke monteringsveiledning følges bortfaller garantien på produktet.

5. REKLMASJON

Før feil meldes til Garant Home, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Garant Home har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Garant Home slik at Garant Home kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Garant Home melding straks etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

6. AVHJELP

Garant Home skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Garant Home, iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Garant Home, dekker ikke Garant Home disse utgiftene

7. ANGRERETT

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. ( jf Angrerettloven paragraf 15 første ledd). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren, selv om det ikke er noe mangel ved den. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Hvis kjøperen mottar angrerettskjema og opplysninger senere enn ved levering av varen, begynner angrerettfristen å gjelde fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene om denne. Hvis kjøperen ikke har mottatt opplysninger og angrerettskjema, vil angrefristen utvides til 3 mnd. Hvis selger ikke informerer om angrerett i det hele tatt, utvides fristen til 1 år. Kjøper som benytter seg av angrerett må sende et ferdig utfylt angrerettskjema til selger pr mail eller brev, og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angrerett vil returkostnader tilfalle kjøper. Vil du ha mer informasjon om angreretten, les hele angrerettloven her.

Angrettskjema

Det er ingen angrerett eller returrett på kundespesifikke varer som, solskjermingsprodukter, vegg til vegg tepper og kappvarer i spesialmål.

8. RETUR

Kun lagervarer blir tatt i retur (ikke bestillingsvarer, tilbudsvarer eller partivarer). Retur må gjennomføres innen 30 dager etter at varene er mottatt. Pakker skal returneres på forsvarlig måte, slik at skade ikke kan oppstå. Alle pakker som returneres skal være uåpnet. Ved retur der det ikke er produktfeil, blir det trukket 10% i returomkostninger. Kostnad for returfrakt faller på kunden.

9. EKSTRAORDINÆRE FORHOLD

Garant Home er kun pliktig til hjelp, dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis Garant Home godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Garant Home sin kontroll, og som Garant Home ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Garant Home er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Garant Homes side.

10. SALGSPANT/BETALINGSVILKÅR

Garant Home har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

11. PERSONVERN OG SIKKERHET

Når du handler på Garanthome.no trenger vi navn, adresse, e-post og telefonnummer. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse og kontakte deg underveis om det skulle være behov. Vi lagrer denne informasjonen i forbindelse med garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes ikke.

Kortinformasjon behandles av DIBS gjennom meget sikre rutiner hvor ingen kan se ditt kortnummer igjennom hele betalingsprosessen.

FORCE MAJEUR

Er Garant Home forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Garant Home fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

BEDRAGERI

Vi politianmelder alle bedragerier og datainnbrudd samt forsøk på disse. Vi forbeholder oss retten til å avvise din ordre eller oppheve ditt kjøp dersom vi har grunn til mistanke om bedrageri, datainnbrudd og/eller annet misbruk av vår nettside.

GENERELLE VILKÅR

Forbehold om feil:
Garant Home tar forbehold for tastefeil, prisendringer og utsolgte varer. Informasjonen på www.garanthome.no kan inneholde tekniske feil eller typografiske feil. Innholdet på garanthome.no kan endres uten forvarsel. Innholdet som publiseres på garanthome.no kan inneholde referanser til GARANT-produkter, tjenester eller lignende som ikke er tilgjengelig i Norge.